Finsk klassisk massage


Den finska klassiska massagen är en mycket behaglig, terapeutisk och djupbehandlande form av massage. Den är kraftfull och går ner riktigt djupt i musklerna. Det är en fantastisk metod för att släppa på spänningar i kroppen.

Vid en finsk klassisk massagebehandling används grundgrepp och tekniker som en del kan uppleva som "hårdare" än den klassiska svenska massagen.

Jag arbetar ofta med en kombination av finsk klassisk massage, idrottsmassage, nervbanemassage och muskeltöjningar för att på bästa sätt hjälpa Dig med Dina problem.

Naturligtvis erbjuder jag mjukare massagetekniker till Dig som vill ha ren avslappning så som hotstone och aromamassage.


Se priser här!