Finsk Nervbanemassage


Enligt sägen kom den finska nervbanemassagen från Ryssland för ca 300 år sedan.

Läran innehades länge av en enda släkt i nordöstra Finland innan de spred kunskapen

vidare till hela landet. I Sverige är den fortfarande ett ganska okänt begrepp.


Med den finska nervbanemassagen behandlas vissa banor i kroppen som inte

alltid följer nervbanornas läge.

Förutom nervernas riktning följer behandlingsbanorna också akupunkturmeridianer,

muskel- och benhinner.

Även vissa triggerpunkter finns ofta på behandlingsbanorna.


Finsk nervbanemassage är en MYCKET kraftfull behandling som når och

ibland också överskrider smärtgränsen samt även (i vissa fall) tillåter

uppkomst av blåmärken på huden.

Kraftig värk efter första behandlingstillfället är därför inte alls ovanligt.

Resultatet efter behandling brukar oftast märkas senast efter den

tredje behanlingsomgången.


Den finska nervbanemassagen skiljer sig HELT från den kinesiska

formen med samma namn.

De två har ABSOLUT ingenting alls med varandra att göra mer än namnet.


Denna typ av massage lämpar sig mycket väl vid långvarig/kronisk smärta,

t.ex. musarm, golf/tennisarm eller ischias.


Se priser här!