Koppingmassage


Kopping massage är mycket bra för astma, fibromyalgi, influensa, förkylning,

ryggsmärtor, ledinflammation, ischias, idrottsskador och träningsvärk.


Koppingmassage  är en gammal kinesisk metod där man genom vakum

suger ut blod i bindväven utan att förstöra dem tunna blodkärlen, detta ger

signaler till kroppen att det är något främmande i kroppen och då startar

kroppen en utrensnings process, för att återställa och läka kroppen med

hjälp av kroppens egna hormoner.

Koppingmassage är ett mycket effektivt sätt att öppna kroppens meridianer

och rensa och låta ny energi flöda genom  dess system.

Meridianerna är kroppens energiflöde till alla delar av kroppens  organ och vävnader.


Koppingmassagen är går djupt ner i vävnaden vilket gör att det frigörs gifter som

är lagrade i kroppen och startar lymfsystemet för utrensning.


Det finns olika sorters koppningmassage, både vad gäller teori och praxis.

En form av koppning har länge varit en del av den nordiska folkmedicinen.

Då "slogs" en åder, ett kopphorn placerades över ådern och blod sögs ut.

Koppningen användes bl.a. vid ryggont och svullna ben; vid hjärtbesvär

behandlades vänster ringfinger och vid smärtor i höger armhåla

koppades vänster tumme.

Satt det onda i trakten av naveln, koppades stortårna.


Fördelarna med koppingmassage är oändliga.

Tack vare sin stimulerande  och stärkande effekt har

koppning använts med framgång för bland annat:

Fibromyalgi,ischias,astma,huvudvärk,depression,blodbrist,

förkylning,influensa,hudproblem,ryggsmärtor,ledinflammation,mm.

Kopping är att jobba med undertryck = vaccum


En annan form av koppning används inom den traditionella

kinesiska medicinen för att stimulera akupukturpunkter.

Vissa örtblad eller bomull som doppats i sprit bränns en

stund inne i en kopp av bambu eller glas.

Koppen sätts sedan snabbt på huden, vanligen på ryggen.

Genom förbränningen bildas ett vakuum i koppen, och huden "sugs" uppåt.

För den som får behandling känns det som om en koloni rödmyror slagit

sig ner på ett koncentrerat utrymme. Det finns olika varianter av

vakupunktur, dvs. vakuumbehandling av akupunkturpunkter.

(Källa: atlternativmedicin.se)


Se priser här!